protectia_muncii_bucuresti
img0003-1

Ce este P.S.I?

P.S.I (Prevenirea si Stingerea Incendiilor) reprezintă totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor și de asigurare a securității echipelor de intervenție.Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care trebuie să participe autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul țării

Servicii specilizate P.S.I.

Evaluare risc incendiu

Scenariu de siguranţă la foc

Raport de expertiză tehnică

Autorizare sau avizare P.S.I

Particularităţi P.S.I. ale construcţiei

Documentaţia PSI

 • Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U
 • Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.)
 • Instrucţiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu
 • Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.
 • Plan de evacuare la nivelul societăţii
 • Plan de intervenţie la nivelul societăţii
 • Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase
 • Fişa obiectivului
 • Marcaje specifice P.S.I
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare
 • Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii
 • Legea 307/2006
 • Norme generale P.S.I
 • Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.)
 • Legislaţie Evaluare Risc de Incendiu

Asistenţă lunară în domeniul P.S.I.

 • Efectuarea instructajului şi întocmirea fişelor individuale de instructaj P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de evacuare
 • Întocmirea planului P.S.I. de acţiune în caz de incendiu;
 • Întocmirea deciziilor specifice P.S.I
 • Întocmirea planului P.S.I. de intervenţie
 • Întocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.
 • Realizarea de marcaje specifice P.S.I
 • Asistenţă pe timpul controalelor P.S.I.

Cercetarea accidentelor de muncă

În cazul în care un angajat al societăţii dumneavoastră a suferit un accident de muncă, asigurăm prin personal competent şi cu mare experienţă, cercetarea evenimentului respectiv, cercetare ce are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Experţii noştri împreună cu angajaţi din societatea dumneavoastră vor face parte dintr-o comisie de cercetare a evenimentului, aceştia având dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevare de probe necesare cercetării, să solicite pentru a fi consultate acte ori documente ale angajatorului, acesta fiind obligat în condiţiile legii să le pună la dispoziţie.

Pentru cercetarea accidentelor mai pot fi solicitaţi şi alţi experţi sau specialişti din domenii diferite, cum ar fi acei experţi care au competenţe pentru expertize tehnice.

Documentele întocmite de către specialiştii noştri, cu ocazia cercetării unui accident de muncă şi pentru completarea dosarului evenimentului, sunt:

 • procesul verbal de cercetare;
 • notă de constatare de la locul accidentului;
 • schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
 • declaraţiile accidentatului sau accidentaţilor atunci când este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă sau invaliditate;
 • declaraţiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
 • stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
 • formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM);
 • strângerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost încadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar în conformitate cu legislaţia actuală;
 • documente obţinute de la unităţile sanitare în cazul în care accidentatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul acestora;
 • alte documente funcţie de natura şi gravitatea evenimentului.