Ce este Protectia Muncii?

Protecția muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

În România măsurile de protecția muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă si a normelor de aplicare a acesteia , norme de protecția muncii și instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă.

Asistenţă lunară în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Muncii

Efectuarea instructajului de SSM general, la locul de muncă şi periodic

Întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la SSM

Elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM

Planificarea instruirii lunare şi anuale privind instrucțiunile de SSM

Elaborarea documentaţiilor de SSM referitoare la modul de acordare a echipamentului de protecţie, echipamentului de lucru, igienei, alimentaţiei în funcţie de riscurile şi de condiţiile de lucru

Realizarea şi implementarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi/sau iminent

Documentaţia privind Sănătatea şi Securitatea Muncii (SSM)

Documentaţia este întocmită conform Legii 319/6200 și H.G. 1425/2006 fiind realizată după cerinţele ITM.

Aceasta cuprinde:

 • Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM
 • Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM
 • Decizie conducator loc muncă – SSM
 • Decizie instructaj general – SSM
 • Decizie instructaj periodic SSM
 • Tematică instructaj general SSM
 • Tematică instructaj periodic SSM
 • Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate
 • Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă
 • Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM
 • Instrucţiuni proprii de prim ajutor
 • Aplicarea marcajelor specifice de SSM, conform standardelor în vigoare
 • Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale
 • Evaluare de riscuri profesionale
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006
 • Măsuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru
 • Legea 319/2006 şi legislaţia SSM specifică activităţii
 • Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006
 • HG 1091 – Cerinţe minime de SSM la locul de muncă

Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă îl constituie „EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE” din sistemul respectiv.